Les paradetes del Mercat

GRID CON LAS PARADAS DEL MERCAT

Situació del Mercat

Horaris d'apertura

De dilluns a dissabte

de 8:30 a 14 hores

Tardes

dijous i divendres, de 17 a 20 hores

Juliol i Agost

dilluns a dissabte de 8:30 a 14 hores